Jak pies z kotem… czyli o relacjach międzygatunkowych

Wielu właścicieli psów marzy o zaadoptowaniu kota i na odwrót. Zawsze wtedy pojawia się pytanie czy zwierzęta nie będą żyły jak przysłowiowy „pies z kotem” i czy nie wyjdzie z tego prawdziwy galimatias. Okazuje się, że bywa różnie, dlatego podpowiadam na co powinieneś zwrócić uwagę i jak możesz sobie poradzić z ewentualnymi problemami.

Cykl łowiecki

Musisz pamiętać, że zarówno psy, jak i koty mają mocno zakodowaną sekwencję zachowań zwaną łańcuchem łowieckim. Przypomnę, że składa się on z takich elementów jak:

zwietrzenie ofiary – wypatrzenie – śledzenie wzrokiem/czajenie się – pogoń – schwytanie ofiary – zabicie – rozszarpanie – zjedzenie

Hodowcy psów w zależności od potrzeb modyfikowali cykl łowiecki, wzmacniając lub wygaszając poszczególne elementy. I tak psy myśliwskie mają wzmocnione namierzanie i schwytanie ofiary, ale już rozszarpywanie zostało wygaszone, aby nie uszkodzić upolowanej zdobyczy. Z kolei psy pasące przy nodze wzmocnione mają gonienie i chwycenie. W przypadku psów  pasących przy głowie najistotniejsze było wzmocnienie namierzania, podkradania i pogoni, a w przypadku stróżów stad całkowite wygaszenie łańcucha łowieckiego.

Tymczasem koty, które są regularnie karmione przez ludzi stosunkowo od niedawna, wciąż zachowują pełną sekwencję zachowań łowieckich.

Ponieważ łańcuch łowiecki, pomimo modyfikacji, jest genetycznie uwarunkowany to właśnie on może generować problemy we wzajemnych relacjach psów i kotów. Ruchy kota mogą wyzwolić u psa chęć polowania, a małe pieski, głównie szczenięta, mogą sprowokować do pogoni kota. Efektem może być lęk, strach, panika i agresja, a nawet zachowania narażające zdrowie i życie zwierząt.

Kocio-psia przyjaźń

Oczywiście wiele psów i kotów żyje w bardzo dobrych, przyjaznych relacjach, ale na ich ukształtowanie mają wpływ ich opiekunowie. Jeśli więc chcesz, aby w Twoim dachem w pełnej zgodzie mieszkał pies z kotem powinieneś przestrzegać kilku zasad. Oto one:

  • w miarę możliwości wybierz zwierzęta, które były prawidłowo zsocjalizowane na każdym etapie dorastania, najlepiej jeśli miały możliwość poznania różnorodności świata, w tym zwierząt spoza swojego gatunku;
  • nigdy nie zachęcaj psa do agresywnych zachowań wobec kotów, wydawanie komend typu „bierz kota!” bardzo się w tym przypadku zemszczą;
  • trening posłuszeństwa jest niezwykle ważny, naucz psa podstawowych komend, pracuj z nim samodzielnie lub z pomocą trenera;
  • zapewnij kotu bezpieczne miejsca, poza zasięgiem psa i zadbaj o koci dobrostan;
  • zanim kot zamieszka z psem możesz go przyzwyczaić do odgłosów szczekania i warczenia; znajdź nagrania w internecie, początkowo puszczaj je cicho, potem głośniej, jednocześnie buduj pozytywne skojarzenia;
  • zadbaj o prawidłowy pierwszy kontakt – konieczna jest pełna kontrola z Twojej strony, musisz zachować spokój, kot powinien móc obserwować psa z bezpiecznego miejsca na wysokości, a pozytywne zachowania psa można nagradzać smakołykami, jeśli masz obawy zapewnij sobie pomoc behawiorysty.

Konsultacje behawioralne – Bydgoszcz, Toruń

Trudności we wzajemnych relacjach

Na właściwą komunikację międzygatunkową składa się wiele czynników. Jeśli więc pojawią się problemy w relacjach Twoich podopiecznych, najlepiej będzie jeśli skorzystasz z profesjonalnej pomocy. Zoopsycholog zidentyfikuje źródło problemów i pomoże nawiązać zwierzętom prawidłowe stosunki. Nie myśl, że „jakoś to będzie” czy że „samo się ułoży”. Nieprawidłowe zachowania będą się nawarstwiać, a wzajemna wrogość, lęk, agresja – pogłębiać.